Колко време отнема регистрацията на фирма- дружество с ограничена отговорност в България?

Колко време отнема регистрацията на фирма- дружество с ограничена отговорност в България?

Ще отнеме около 15 минути, за да попълните и изпратите нашия прост онлайн формуляр за кандидатстване, където ще въведете подробностите