Компютърна поддръжка за банкови институции

Банковите институции изпитват огромна нужда от компютърна поддръжка, тъй като именно информационните технологии са определящи за този вид бизнес. Банките