Видовете електропастири и техните приложения

Електропастирите са ефективен начин за защита на животните от бойни и хищнически атаки. Те работят като електрически бариери, които причиняват кратък електрически шок на животинската кожа при докосване на проводимите мрежи. Има различни видове електропастири, като всяка има свои уникални приложения.

Едноелектродни електропастири

Едноелектродните електропастири са най-често използваните видове електропастири. Те се състоят от един проводник, който е захранен с електрически ток и е поставен около периметъра на зоната, която трябва да бъде защитена. Когато животно докосне проводника, токът преминава през тяхното тяло, причинявайки краткото замърсяване на кожата им. Това дава сигнал на животното, че трябва да се отдалечи от мястото.

Двуелектродни електропастири

Двуелектродните електропастири използват два проводника, които са поставени на определено разстояние един от друг. Когато животното докосне и двата проводника едновременно, токът преминава през тялото му, причинявайки още по-силен ефект от този на едноелектродните електропастири. Тези видове електропастири са по-ефективни за защита на животни, които имат гъста козина или кожа.

Соларни електропастири

Соларните електропастири използват слънчева енергия за захранване. Те са подходящи за ползване в отдалечени места, където няма достъп до електричество. Соларните електропастири имат много дълъг живот, тъй като са много устойчиви на вредни атмосферни условия.

Мултифункционални електропастири

Мултифункционалните електропастири са специално проектирани за да позволяват на потребителите да контролират и управляват защитната си система от разстояние. Тези електропастири могат да бъдат управлявани чрез дистанционно управление, мобилни приложения и други средства за дистанционен контрол. Те са особено полезни за земеделските стопани, които трябва да контролират и управляват множество електропастири в различни части на фермата си.

Преминаващи електропастири

Преминаващите електропастири са проектирани да позволяват на животните да преминават през тях без да бъдат засегнати от електрическия ток. Това е особено полезно за ферми, където животните трябва да бъдат преместени от една зона в друга, като се запазва защитата им. Преминаващите електропастири могат да бъдат управлявани по такъв начин, че да се активират и затварят след като животните минат през тях.

Заключение

Електропастирите са важно средство за защита на животните от бойни и хищнически атаки. Съществуват различни видове електропастири, като всяка от тях има свои уникални приложения и предимства. Потребителите трябва да избират електропастири, които отговарят на техните нужди и са подходящи за техния тип животни и терен. Преди да се инсталира електропастир, е важно да се консултирате със специалист за да се гарантира правилната инсталация и функциониране на системата.